Бел Лотос. Вашиот дом не треба да биди ваша втора работа.

За нас.

Ние во нашата компанија сме целосно посветени да им одговориме на сите барања и потреби на нашите клиенти во сферата на хигиената и хаусмајсторските услуги со тоа што ги нудиме сите решенија за беспрекороно извршена услуга, било тоа да е вашиот деловен простор или вашиот дом. Ние силно веруваме дека чистотата е професионалност и затоа веруваме дека е битен дел од Вашето секојдневие. Раководниот тим на Бел Лотос, посветува големо внимание на кадровската структура и организациона посветеност во друштвото како најосновни сегменти за успешно оставрување на своите поставени задачи со континуирана едукација на сите структури на претпријатието. Исто така во менаџментската структура на Бел Лотос се води максимална грижа за здравјето и безбедноста на вработените, при што се превземаат сите неопходни мерки за да се оспособат здрави и безбедни услови за работа на вработените, при што секој вработен мора да помини низ задолжителна обука (стандард: BS OHSAS 18001:2007) Нашиот сервис Ви нуди решение за беспрекорна чистота, било тоа да е Вашиот дом или деловен простор, која е битен дел од нашето секојдневие. За постигнување на таа цел ние користиме само биоразградливи материјали, препарати и опрема со висок квалитет (стандард ISO 14001:2015)

Детално чистење на вашиот дом

Со родовното детално чистење гарантираме темелно чист дом.